al


al
ə. 1) ocaq, nəsil; 2) sülalə, bir nəsildən olan adamlar. Aliəba Məhəmməd peyğəmbər və onun nəslinə mənsub dörd nəfər (Məhəmməd, Fatimə, Əli, Həsən, Hüseyn); ali-nəbi (rəsul) Peyğəmbərin nəsli
ə. hiylə, fırıldaq
ə. yüksək, hündür

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.